نام :                                          گلهاي راهنمايي(جلد دوم)

مولف:                                        حشمت الله دولتشاهي(حشمت السلطان)

ناشر:                                         وحدت نوين جهاني

سال انتشار:                                خرداد 1350

تعداد صفحات:                              520 صفحه

بها:                                           220  ريال

چاپخانه:                                     درخشان

مركز پخش:

شماره ثبت كتابخانه ملي:                  574   24/5/1350

 

نسخه قابل چاپ